market capitalisation

market capitalisation
The current total market value of a company's issued shares. Obtained by multiplying the current market price by the current number of shares in issue. Exchange Handbook Glossary
————
The market value of a company which is calculated by multiplying the number of shares in issue by the current price of the shares. Financial Services Glossary
————
Market capitalisation is used to indicate the value of a company by multiplying the number of shares in issue by the current share price. London Stock Exchange Glossary

Financial and business terms. 2012.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • market capitalisation — The way in which the value of a listed company may be measured. The market capitalisation of a listed company is determined by multiplying the number of shares in issue by the price at which such shares are traded. Related links class tests… …   Law dictionary

  • market capitalisation — noun an estimation of the value of a business that is obtained by multiplying the number of shares outstanding by the current price of a share • Syn: ↑market capitalization • Hypernyms: ↑capitalization, ↑capitalisation …   Useful english dictionary

  • market capitalisation — /ˌmɑ:kɪt ˌkæpɪtəlaɪ zeɪʃ(ə)n/ noun ● company with a £1m capitalisation …   Dictionary of banking and finance

  • market capitalisation — /makət kæpətəlaɪˈzeɪʃən/ (say mahkuht kapuhtuhluy zayshuhn) noun Finance, Stock Exchange the total value of the issued shares, including preference shares, of a company listed on a stock exchange, being equal to the share price multiplied by the… …  

  • company with reduced market capitalisation — mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonė statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukta įmonė, kurios vidutinė rinkos kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų kalendorinių metų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • market capitalization — The total dollar value of all outstanding shares. Computed as shares times current market price. capitalization is a measure of corporate size. Bloomberg Financial Dictionary Market value of a company at a given point in time. Market… …   Financial and business terms

  • market capitalization — noun an estimation of the value of a business that is obtained by multiplying the number of shares outstanding by the current price of a share • Syn: ↑market capitalisation • Hypernyms: ↑capitalization, ↑capitalisation * * * market capitalization …   Useful english dictionary

  • Market capitalization — The total dollar value of all outstanding shares. Computed as shares times current market price. It is a measure of corporate size. The New York Times Financial Glossary * * *    The total value of a company s securities at current prices as… …   Financial and business terms

  • capitalisation — /ˌkæpɪt(ə)laɪ zeɪʃ(ə)n/, capitalization noun the value of a company calculated by multiplying the price of its shares on the stock exchange by the number of shares issued. Also called market capitalisation ▪▪▪ ‘…she aimed to double the company’s… …   Dictionary of banking and finance

  • capitalisation — noun 1. writing in capital letters • Syn: ↑capitalization • Derivationally related forms: ↑capitalise, ↑capitalize (for: ↑capitalization) • Hypernyms: ↑ …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”